Avlysning UV-dagene - utprøving for 9. trinn våren 2020

 

Avlysning av UV-dagene - utprøving for 9. trinn, i Sør-Troms og Tromsøregionen.

 

I Sør-Troms gjelder det for mandag 16. mars og tirsdag 17. mars.

I Tromsøregionen gjelder det for mandag 16. mars, tirsdag 17. mars og onsdag 18. mars.

 

Pga av det pågående utbruddet av koronaviruset er det bestemt at UV-dagene eller utprøving for 9. trinn, våren 2020 avlyses. 

Vi beklager dette, men ser det likevel som et nødvendig tiltak for å begrense smitten av koronaviruset.