Hva skjer på utprøving i Sør-Troms?

Velkommen til utprøving 

FRAMDRIFTSPLAN FOR UTPRØVING 9.KL VÅREN 2020

 

Senja videregående skole

Naturbruk grønn, landbruk.

Vg1 Naturbruk
Dette kurset er beregnet for deg som ønsker en utdanning innen naturbasert aktivitet, jordbruk, skogbruk, husdyr eller gartnerfaget. Uansett hva du ønsker å gjøre senere, vil de basiskunnskapene du tilegner deg her komme godt med i din videre utdanning. Det gis tilbud om trafikalt grunnkurs, scootersertifikat og jegerprøve.

Vg2 Landbruk og gartneri
Kurset gir deg en grundig innføring i alle relevante arbeidsoppgaver knyttet til landbruk. Det legges stor vekt på stell av dyr og planter, drift og vedlikehold av tekniske hjelpemidler, traktorer, landbruksmaskiner og skogbruksutstyr. Det gis tilbud om traktorsertifikat. Ungdomsbedrift er dette skoleåret.

Vg3 Landbruk
Med fullført og bestått Vg3 Landbruk oppnår du tittelen agronom. En vesentlig del av undervisningen består i å lage og vurdere forskjellige planer for alle typer gårdsdrift. Her kan nevnes fôrplan, avlsplan, gjødselplan og skifteplan, samt eget kompetansebevis HMS i landbruket.

Etter endt agronomutdanning kan du ta generell studiekompetanse (påbygging).

Valgfag
Som yrkesfaglige fordypning på  Vg1 Naturbruk grønn og Vg2 Landbruk og gartneri kan du velge mellom Villmark, hest og landbruk. Vg3 Landbruk får du Økologisk landbruk 1 og Traktor og maskiner i valgfritt programfag.

 

Naturbruk blå
Dette kurset er beregnet for deg som ønskler utdanning innen fiske og fangst eller fiskeoppdrett. Undervisningen er i hovedsak praktisk rette, og mye av praksisen foregår om bord på skolens opplæringsfartøy "Skårongen". Skolen har også "Ægir", en 26 for båt som brukes i opplæring om båthandtering. I tillegg gis det tilbud om praksis om bord på fiskefartøyer og oppdrettsanlegg i området.

Ungdomsbedrift er dette skoleåret.

Vg2 Fiske og fangst
Kurset gir deg grundig opplæring i alle forhold knyttet til fiske og fangst. Sentrale områder er navigasjon, skipslære, redskapslære, fangstteknikk og artslære. I løpet av skoleåret får du ta teorieksamen til dekksoffiser Kl D5 eller D5L, ROC og krankurs. Kurset gir grunnlag for å gå ut i lære å ta fagbrev innen Fiske og fangst. Gjennom året er elevene utplassert 6 uker i relevant bedrift.

Vg2 Akvakultur
Oppdrett av fisk og skalldyr er en av norges største næringer, og behovet for fagutdannet arbeidskraft er stort. I løpet av skoleåret vil du få bred opplæring rettet mot røkting av de vanligste artene i oppdrettsnæringa. Skolen har egen opplæringskonsesjon. Det blir også gitt opplæring i båtbruk, og du får ta truckførerbevis, ROC og krankurs. Kurset gir grunnlag for å gå ut i lære, og ta fagbrev innen Akvakulturfaget. Gjennom året er elevene utplassert 6 uker i relevant bedrift.

Valgfag
På Vg1 Naturbruk blå og Vg2 Fiske og fangt og Akvakultur er det praksis i bedrift.

IB deltar ikke på utprøving for 9.trinn.

International Baccalaureate Diploma Programme

IB-linja

IB er ei studiespesialiserende linje som fører fram til både generell og spesiell studiekompetanse. IB er et verdensomspennende skolesystem som har skoler i rundt 150 land. Senja videregående skole på Finnsnes har vært IB World School siden 2007.

 

Elevene som går på IB har:

 •  Færre fag og større faglig fordypning enn stud spes

 • All undervisning på engelsk, med unntak av morsmål

 • Kritisk tenking og samfunnsengasjement som egne fag

 • Fokus på forskning i skolen

 • Undervisning etter internasjonalt anerkjente læreplaner

 • Vurdering og eksamener helt ulikt det norske systemet

 • Godt klassemiljø med fokus på læring, respekt, kulturelt og språklig mangfold

   

  Elever som ønsker å hospitere på skolen gjennom KUPP vil få en smakebit på hva IB er ved å gjennomføre en skoledag på linja. Skoledagen vil bli gjennomført sammen med våre IB-elever. Elever fra Tromsøregionen eller Harstadregionen som deltar, reiser med hurtigbåt mellom Tromsø/Harstad og Finnsnes. Programmet er lagt opp tilpasset dette.

   

  Senja vgs betaler for billett på båten. Kontaktpersonen ved ungdomsskolen vil få nærmere informasjon om billetter. Elevene får også servert mat. Elever som kommer, må ha med seg skrivesaker og et åpent sinn – klar til å ta utfordringer sammen med oss.

   

  Hjertelig velkommen!

   

  Mer informasjon om IB kan du finne her:

  www.senja.vgs.no                  www.ibo.org              www.facebook.com/norwegianIBschools

   

 

 


Naturbruk grønn, landbruk.

Vg1 Naturbruk
Dette kurset er beregnet for deg som ønsker en utdanning innen naturbasert aktivitet, jordbruk, skogbruk, husdyr eller gartnerfaget. Uansett hva du ønsker å gjøre senere, vil de basiskunnskapene du tilegner deg her komme godt med i din videre utdanning. Det gis tilbud om trafikalt grunnkurs, scootersertifikat og jegerprøve.

Vg2 Landbruk og gartneri
Kurset gir deg en grundig innføring i alle relevante arbeidsoppgaver knyttet til landbruk. Det legges stor vekt på stell av dyr og planter, drift og vedlikehold av tekniske hjelpemidler, traktorer, landbruksmaskiner og skogbruksutstyr. Det gis tilbud om traktorsertifikat. Ungdomsbedrift er dette skoleåret.

Vg3 Landbruk
Med fullført og bestått Vg3 Landbruk oppnår du tittelen agronom. En vesentlig del av undervisningen består i å lage og vurdere forskjellige planer for alle typer gårdsdrift. Her kan nevnes fôrplan, avlsplan, gjødselplan og skifteplan, samt eget kompetansebevis HMS i landbruket.

Etter endt agronomutdanning kan du ta generell studiekompetanse (påbygging).

Valgfag
Som yrkesfaglige fordypning på  Vg1 Naturbruk grønn og Vg2 Landbruk og gartneri kan du velge mellom Villmark, hest og landbruk. Vg3 Landbruk får du Økologisk landbruk 1 og Traktor og maskiner i valgfritt programfag.

 

Naturbruk blå
Dette kurset er beregnet for deg som ønskler utdanning innen fiske og fangst eller fiskeoppdrett. Undervisningen er i hovedsak praktisk rette, og mye av praksisen foregår om bord på skolens opplæringsfartøy "Skårongen". Skolen har også "Ægir", en 26 for båt som brukes i opplæring om båthandtering. I tillegg gis det tilbud om praksis om bord på fiskefartøyer og oppdrettsanlegg i området.

Ungdomsbedrift er dette skoleåret.

Vg2 Fiske og fangst
Kurset gir deg grundig opplæring i alle forhold knyttet til fiske og fangst. Sentrale områder er navigasjon, skipslære, redskapslære, fangstteknikk og artslære. I løpet av skoleåret får du ta teorieksamen til dekksoffiser Kl D5 eller D5L, ROC og krankurs. Kurset gir grunnlag for å gå ut i lære å ta fagbrev innen Fiske og fangst. Gjennom året er elevene utplassert 6 uker i relevant bedrift.

Vg2 Akvakultur
Oppdrett av fisk og skalldyr er en av norges største næringer, og behovet for fagutdannet arbeidskraft er stort. I løpet av skoleåret vil du få bred opplæring rettet mot røkting av de vanligste artene i oppdrettsnæringa. Skolen har egen opplæringskonsesjon. Det blir også gitt opplæring i båtbruk, og du får ta truckførerbevis, ROC og krankurs. Kurset gir grunnlag for å gå ut i lære, og ta fagbrev innen Akvakulturfaget. Gjennom året er elevene utplassert 6 uker i relevant bedrift.

Valgfag
På Vg1 Naturbruk blå og Vg2 Fiske og fangt og Akvakultur er det praksis i bedrift.

International Baccalaureate Diploma Programme

IB-linja

 

IB er ei studiespesialiserende linje som fører fram til både generell og spesiell studiekompetanse. IB er et verdensomspennende skolesystem som har skoler i rundt 150 land. Senja videregående skole på Finnsnes har vært IB World School siden 2007.

 

Elevene som går på IB har:

-           Færre fag og større faglig fordypning enn stud spes

-          All undervisning på engelsk, med unntak av morsmål

-          Kritisk tenking og samfunnsengasjement som egne fag

-          Fokus på forskning i skolen

-          Undervisning etter internasjonalt anerkjente læreplaner

-          Vurdering og eksamener helt ulikt det norske systemet

-          Godt klassemiljø med fokus på læring, respekt, kulturelt og språklig mangfold

 

Elever som ønsker å hospitere på skolen gjennom KUPP vil få en smakebit på hva IB er ved å gjennomføre en skoledag på linja. Skoledagen vil bli gjennomført sammen med våre IB-elever. Elever fra Sør-Troms som deltar, reiser med hurtigbåt mellom Harstad og Finnsnes. Programmet er lagt opp tilpasset dette.

Senja vgs betaler for billett på båten. Kontaktpersonen ved ungdomsskolen vil få nærmere informasjon om billetter. Elevene får også servert mat. Elever som kommer, må ha med seg skrivesaker og et åpent sinn – klar til å ta utfordringer sammen med oss.

 

Hjertelig velkommen!

 

Senja vgs was authorized as an IB World School in 2007 – the first of its kind in Northern Norway.

The International Baccalaureate Diploma Programme is equivalent to the last two year of Norwegian “studiespesialiserende”. This programme prepares students for universities world wide. Students choose all their academic subjects themselves. In addition to the six academic subjects that they have over two year, they have three core subjects:

 • Theory of Knowledge: a course in thinking skills and critical thinking
 • Creativity Activity Service: Developing the whole human being and reflecting upon your development when doing something for others, fostering a healthy lifestyle and developing your creativity.
 • Extended Essay: Based on individual research in of the academic subjects, students write an essay.

The IB is very focused on developing the learner’s learning skills and emphasizes both personal, social and academic growth of the individual and the group. Our philosophy is that through engaging in learning in an international school environment, we will experience that “other people, with their differences, can also be right” (IB Mission Statement).

In the IB, all subjects are taught in English apart from language classes that use the target language. The Diploma Programme has less subjects than the Norwegian national system, but go more in depth in each subject. The programme is academic challenging and requires good work ethics. 

 

 

More information about the IB/ Mer informasjon om IB kan du finne her:

www.senja.vgs.no                  www.ibo.org              www.facebook.com/norwegianIBschools

 

 

Programme:

 

 

Lesson number

Time

Thursday 7th November

 

 

0700

Boat leaves Harstad

 

0845

Arrival Finnsnes, bus to the school

 

0845

Breakfast in the canteen (yoghurt)

 

0900

Welcome – Vivian Jakobsen/IB students teambuilding

3

0945

The Core: Active citizenship and critical thinking - with IB students and Larissa Johansen

4

1040

History with Ulf Alexandersen

 

1120

Lunch

5

1200

English – Crystal Nergård

6

1255

Natural Sciences – Gøran Johansen

7

1350

Natural Sciences – Gøran Johansen

8

1435

Creativity – Activity - Service

 

1530

Dinner

 

1615

Informal chat and relaxation with IB students

 

1700

Bus leaves the school

 

1735

Boat leaves Finnsnes

 

1915

Boat arrives in Harstad

 

 

If the visiting students requires another form of transportation than the boat, this needs to be looked at.

The school will arrange for transportation and will, when the career advisor has informed the school about the number of students arriving, arrange with tickets for the boat and send them to the school. Senja vgs will give the visiting students breakfast, lunch and dinner.

Students must bring an open mind, paper and something to write with.

We, Senja vgs, are looking forward to welcoming you in Finnfjordbotn at our international programme – the only international school at secondary level in Troms County!!

 

Stein Erik Svendsen                                                     Vivian Jakobsen

Head of School                                                             IB Coordinator

 

 

International Baccalaureate KUPP Tromsøregionen

 

Senja vgs was authorized as an IB World School in 2007 – the first of its kind in Northern Norway.

The International Baccalaureate Diploma Programme is equivalent to the last two year of Norwegian “studiespesialiserende”. This programme prepares students for universities world wide. Students choose all their academic subjects themselves. In addition to the six academic subjects that they have over two year, they have three core subjects:

 • Theory of Knowledge: a course in thinking skills and critical thinking

 • Creativity Activity Service: Developing the whole human being and reflecting upon your development when doing something for others, fostering a healthy lifestyle and developing your creativity.

 • Extended Essay: Based on individual research in of the academic subjects, students write an essay.

The IB is very focused on developing the learner’s learning skills and emphasizes both personal, social and academic growth of the individual and the group. Our philosophy is that through engaging in learning in an international school environment, we will experience that “other people, with their differences, can also be right” (IB Mission Statement).

In the IB, all subjects are taught in English apart from language classes that use the target language. The Diploma Programme has less subjects than the Norwegian national system, but go more in depth in each subject. The programme is academic challenging and requires good work ethics. 

Lesson number

Time

Monday 4th November

Tuesday 5th November

Wednesday 6th November

 

0700

Boat leaves Tromsø

Boat leaves Tromsø

Boat leaves Tromsø

 

0820

Arrival Finnsnes, bus to the school

Arrival Finnsnes, bus to the school

Arrival Finnsnes, bus to the school

 

0830

Breakfast in the canteen (yoghurt)

Breakfast in the canteen (yoghurt)

Breakfast in the canteen (yoghurt)

2

0850

Welcome and introduction to the programme - teambuilding

Welcome and introduction to the programme - teambuilding

Welcome and introduction to the programme - teambuilding

3

0945

Natural Sciences

Natural Sciences

History

4

1040

Natural Sciences

Natural Sciences

History

 

1120

Lunch

Lunch

Lunch

5

1200

English

History

Theory of Knowledge

6

1255

History

History

English

7

1350

History

English

Natural Sciences

8

1435

Theory of Knowledge

Theory of Knowledge

Natural Sciences

 

1530

Dinner

Dinner

Dinner

 

1615

CAS – Creativity Action Service: Student organized activities

CAS – Creativity Action Service: Student organized activities

CAS – Creativity Action Service: Student organized activities

 

1735

Bus leaves the school

Bus leaves the school

Bus leaves the school

 

1800

Boat leaves Finnsnes

Boat leaves Finnsnes

Boat leaves Finnsnes

 

1915

Boat arrives in Tromsø

Boat arrives in Tromsø

Boat arrives in Tromsø

If the visiting students requires another form of transportation than the boat, this needs to be looked at. Changes in the schedule may occur but the content will be the same.

The school will arrange for transportation and will, when the career advisor has informed the school about the number of students arriving, arrange with tickets for the boat and send them to the school. Senja vgs will give the visiting students breakfast, lunch and dinner.

Students must bring an open mind, paper and something to write with.

We, Senja vgs, are looking forward to welcoming you in Finnfjordbotn at our international programme – the only international school at secondary level in Troms County!! Further info about the IB programme www.ibo.org http://norwegianibschools.org www.senja.vgs.no

 

Stein Erik Svendsen                                                     Vivian Jakobsen

Head of School                                                             IB Coordinator

Rå videregående skole

Plan for utprøving av yrkesfaglig utdanningsprogram ved Rå vgs.

RESTAURANT- OG MATFAG

med programområdene KOKK- OG SERVITØRFAG og MATFAG.

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker innen hotell- og restaurantnæringen, næringsmiddelindustrien og produksjonsbedrifter av kjøttvarer, fiskevarer, drikkevarer, bakevarer og matvarer.
Du bør ha godt handlag, være kreativ, nøyaktig og renslig.  Der du er i direkte kontakt med kunder, er det også viktig at du er serviceinnstilt.

Fagområder: Bakerfag, Konditorfag, Butikkslakterfag, Kjøttskjærerfag, Slakterfag, Pølsemakerfag, Fiskehandlerfag, Sjømatfag, Industriell produksjon av matvarer, Kokkfag, Institusjonskokkfag, Servitørfag.

Hovedmomenter: Praktisere god produksjonshygiene, godt reinhald og personleg hygiene og gjere greie for kvifor dette er viktig for god produksjonsflyt. Setje saman og lage til enkle produkt og måltid på ein kreativ og estetisk måte. Vurdere kvaliteten på råvarer og produkt, og bruke denne kunnskapen i praktisk arbeid.

Gjennomføring: Elevene organiseres i grupper og får praktisk og teoretisk innføring i alle programområdene.Praktisk arbeid vektlegges og du får en smakebit av arbeidsoppgaver til ulike fagarbeidere: oppgaver på kjøkkenet, produsere buffet, bakverk, desserter.

 Spesielle merknader: Alle elevene må ha med innesko og hvit overdel eller t-skjorte
Lenke til Restaurant- og matfag på Rå videregående skole

Plan for utprøving av studieforberedende utdanningsprogram ved Rå vgs.

IDRETTSFAG


Utdanningsprogrammet for Idrettsfag gir generelle studiekompetanse, og mulighet for videre studier ved høgskoler og universiteter. Det gir også grunnlag for å ta på seg trenerjobber innenfor idretts- og friluftsliv, spesielt innenfor barneidrett.
Du bør være glad i trening og fysisk aktivitet, men du må også like å arbeide med teoretiske fag. Du kan velge fordypning innen programfagene TOPPidrett (Fotball, Håndball, Ski, Orientering, Friidrett, Alpint, Hest, Sykkel, Triatlon, Svømming mv) og BREDDEidrett (1. Bredde - Generell ballidrett, 2. Bredde - Fitness, 3. Bredde - X-sport).

Hovedmomenter og gjennomføring: Elevene skal i løpet av utprøvingen ha vært innom deler av følgende:

Fellesfag:
Norsk: Gjøre rede for forholdet mellom muntlig og skriftlig språk. Gjøre rede for særtrekk ved norske talemålsvarianter. Kjennetegn på dialekten i nærområdet (dialektmerker).
Matematikk: Geometri og algebra: Praktisk geometri og algebraspill + valgmuligheter.
Naturfag: Generell informasjon fra læreplanen: Gjennomgang av læreplanmål og orientering om praktisk arbeid, ekskursjoner og laboratoriearbeid.
Historie/Språkfag: Orientering om fagene. Gruppeoppgaver knyttet til fagfeltet.

Idrettsfag:

- Idrett og samfunn: Idrett, verdier og etikk. Fair play.
- Treningslære: Kroppens oppbygging og funksjon (muskulatur). Kosthold og livsstil.
- Aktivitetslære: Allsidig praktisk dyktighet og funksjonell kroppsbruk - utvikling av skapende og kreative evner. Gjennomføring av ei økt med fokus på koordinasjon og samspill.
- Treningsledelse: Innføring i ulike treningsprinsipper og -metoder.
- Toppidrett: Trening og forbedring av tekniske ferdigheter i ulike idretter - toppidrettsfokus.
- Breddeidrett: Fra fagområdet helsebringende trening. Gjennomføring av økt i basistrening.


Spesielle merknader: Du må ha med deg klær og skotøy for fysisk aktivitet ute og inne, samt nødvendig utstyr til dusjing.

 


Plan for utprøving av yrkesfaglig utdanningsprogram ved Rå vgs

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

                                                                            med programområdene

        • HELSEARBEIDERFAG
        • BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG

Om utdanningsprogrammet:
Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kultur-forskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.
Du må bry deg om, vise omsorg og respekt og kunne ta hensyn til andre mennesker. Du bør ha gode evner for kommunikasjon og samhandling. I flere yrker kreves det politiattest.

Hovedmomenter:

  • VG1  Helse- og oppvekstfag:   Helsefremmende arbeid

                    - forklare hvordan kroppen er bygd opp og fungerer
                    - kommunisere med ulike brukere ut fra deres behov og modenhetsnivå
                    - bruke riktige arbeidsteknikker og gode arbeidsstillinger, og gjøre greie for sammenhengen mellom 
                       ergonomi og helse

  • VG2  Barne- og ungdomsarbeiderfaget:   Yrkesutøvelse

                    - planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter for de ulike gruppene og begrunne valg av aktiviteter med 
                       utgangspunkt i utviklingspsykologi

  • VG2  Helsearbeiderfag:   Helsefremmende arbeid

                    - gjøre rede for og demonstrere grunnleggende sykepleie

Gjennomføring:
                Eleven skal få innblikk i hvordan undervisning på helse- og oppvekstfag foregår.

  • VG1  Helse- og oppvekstfag:

                    - praktiske øvelser i kommunikasjon
                    - praktiske øvelser - ergonomi

  • VG2  Barne- og ungdomsarbeiderfag:

                    - få kjennskap til hva arbeidet til en barne- og ungdomsarbeider går ut på

  • VG2  Helsearbeiderfag:

                    - praktiske øvelser innen helsearbeiderfaget

Om deltakelsen:
                
Liker du å jobbe med mennesker i alle livssituasjoner?
                Da kan dette passe for deg!

Kapasitet:    32 elever

Spesialundervisning

Tilbud om spesialundervisning kan du få dersom du etter Opplæringsloven har rett til det. Dette kan være på grunnlag av dokumenterte lærevansker, funksjonshemminger, medisinske vansker, eller psykososiale vansker. Opplæringen skal ta utgangspunkt i dine opplæringsbehov og gis normalt over 3 år, men kan etter søknad og sakkyndig vurdering gis inntil 5 år. Det skal utarbeides en individuell opplæringsplan der det fremgår hva som er målene for opplæringa, og hvordan opplæringen skal organiseres for å nå disse målene.

Fra og med skoleåret 2019/-20 blir all spesialundervisning koordinert med/integrert i de ordinære utdanningsprogrammene Restaurant- og matfag, Helse- og oppvekstfag, og Idrettsfag.


Det sosiale fellesskap
Opplæringens mål er å ruste alle elevene til å møte livets oppgaver, og mestre utfordringer sammen med andre. Vi legger stor vekt på at den enkelte får ta aktivt del i skolens fellesskap. Samvær gjennom felles kultur- og idrettsaktiviteter for hele skolen, og gjennom faglig samarbeid på tvers av klasser bidrar - sammen med våre mer uformelle møteplasser - til at du utvider bekjentskapskretsen og kan treffe nye venner.

 

Forberedelser til livet etter endt skolegang
De fleste elever tar sikte på at de i framtida skal kunne få seg en jobb og kunne flytte hjemmefra til egen bolig. Skolen samarbeider derfor med din hjemmekommune og med andre offentlige instanser for å kunne starte nødvendige forberedelser til dette tidligst mulig. Dette skjer gjerne ved at du får tilbud om utplassering i arbeidspraksis, eventuelt på aktivitets- eller dagtilbud i kombinasjon med opplæring på skolen.
 

Organisering av opplæringa
Vi har organisert vår opplæring på ulike måter:

Hvis du trenger spesialopplæring i en del av fagene, følger du kanskje opplæring i ordinær klasse og har ekstra lærerhjelp i de fagene der det er nødvendig. Du kan også få ditt opplæringstilbud fordelt over flere år enn det som er vanlig for andre elever. Denne type organisering av opplæringa kan tilbys i alle studieretninger. I studieretning for Restaurant- og matfag har vi redusert elevtallet i grunnkursklassene med 3-4 elever for å ha større mulighet til å følge opp enkeltelever.
 

Vi kan også tilby deg spesialundervisning i klasser/grupper med fra 2-7 elever. Slike tilbud har vi innenfor alle programfag som skolen tilbyr. Opplæringa tar i stor grad sikte på at du utvikler dine praktiske ferdigheter for dagligliv og arbeidsliv. I tillegg får du opplæring i alle fellesfag, og et variert utvalg av valgfag.
 

Hvis du har dokumentert behov for et hundre prosent individuelt opplæringsløp, kan vi gi deg et slikt tilbud ved skolen, eventuelt i kombinasjon med opplæring ved annen institusjon.

 

Tilrettelagt, vernet botilbud
Skolens hybelhus er organisert som et tilrettelagt botilbud og er bemannet med miljøarbeidere døgnet rundt. Dette internatet er et tilbud til elever som må bo borte under skolegang, men som trenger tilsyn før og etter skoletid. Du kan også søke om å få overført eventuell støttekontaktordning fra din hjemmekommune. Boformen er forøvrig lagt opp med tanke på at du skal kunne utvikle størst mulig grad av selvstendighet i boferdigheter. Du betaler husleie og kost, og reiser hjem tre av fire helger.

INNFØRINGSKLASSEN 2016-2017

For elever med minoritetsspråklig bakgrunn tilbyr vi et år med fokus på språkopplæring. Tilbudet er et ekstra år før videregående skole og er ment å gi elevene tilstrekkelige kunnskaper for å gjennomføre ordinær videregående opplæring. Elevene som velger dette bruker ikke av retten til videregående opplæring. 

Tilbudet er til de elevene som har kort botid i Norge og anser at de har for lite norskkunnskaper til å gjennomføre et ordinært Vg1-løp. I utgangspunktet gjelder dette elever som har kommet til landet i ungdomsskolealder.

I tillegg til språkopplæring, vil elevene jobbe med fellesfag som de vil møte på et vanlig Vg1-løp, enten de velger å gå et studieforberedende eller et yrkesforberedende utdanningsprogram. Elevene jobber blant annet mye med begreper innenfor de aktuelle fagene. Det blir ikke gitt tallkarakterer i fagene, men elevene får underveisvurdering i form av skriftlige og muntlige tilbakemeldinger.


Hvorfor ta ett ekstra år?

 • Først og fremst er året en investering i egen utdanning og språkopplæring.
 • Eleven får et bedre grunnlag for å forstå fagenes innhold.
 • Det øker muligheten for å bestå og fullføre et ordinært utdanningsprogram.
 • Eleven får mulighet til å bli kjent med videregående opplæring sin struktur, fagene og reglene som gjelder.
 • De som fullfører skoleåret, får 5 ekstra poeng. Betingelsen er at elevene søker på Vg1 i forlengelse av det forberedende kurset. For å få fullført, må man ikke ha for stort fravær. Stort fravær (over 10 %) kan føre til at man mister disse poengene.
 • Skoleåret regnes som et år 0, og eleven bruker derfor ikke av retten sin til videregående opplæring.

Inntak og søknad 

 • Tilbudet er for elever med ungdomsrett fra grunnskolen. Se også kravene i opplæringsloven for inntak til videregående opplæring for minoritetsspråklige (se § 6-13 i Forskrift til Opplæringslova).
 • Rådgiver på ungdomsskolen kan veilede deg dersom du er usikker på om du er i målgruppa.
 • Søknadsfristen er 1. februar 2015. Elevene søker på eget vedleggsskjema (Skjema for søkere …), og tas inn på bakgrunn av individuell vurdering. Elevene vil derfor kunne bli innkalt til en samtale med skolen i løpet av våren.

Fag- og timefordeling «Vg 0»:

Norsk                           12 t

Engelsk                       6 t

Samfunnsfag            4 t

Matematikk              4 t

Naturfag                     2 t

Kroppsøving             2 t

TOTALT                       30 t


Rå Videregående skole (Colegio secundario superior Rå) - Programa de introducción 2015-2016

Dirigido a personas en edad escolar que pertenecen a grupos idomas minoritarios.

Esta oferta esta dirigida a personas en edad escolar que han vivido corto tiempo en Noruega y no poseen el dominio suficiente del idioma noruego requerido para tomar estudios ordinarios de educación escolar secundaria superior (Vg1). En principio, esta oferta esta dirigida a alumnos que han llegado a Noruega en edad escolar.

En adición al la enseñanza del idioma noruego, los alumnos participantes en este programa, van también a trabajar con asignaturas regulares de Vg1, útiles tanto para continuar su educación escolar en la línea ‘studieforberedende’ (teórica), como ‘yrkesforberedende’ (técnica). Otro de los objetivos de este programa es el el trabajo con los conceptos y categorías propios de las asignaturas de videregående. A pesar que en la culminación del estudio no se otorgará puntajes, los alumnos recibirán a lo largo del estudio asesoría y consejos tanto escritos como orales.

Por qué tomar un año extra?

 • Primeramente, por que es una inversión en en el aprendizaje del idioma noruego y la educación personal.
 • Los alumnos adquieren de esta manera las suficientes bases para la comprensión de las diferentes asignaturas ordinarias de la educación secundaria.
 • Acrecienta las posibilidades para aprobar y/o culminar los estudios escolares ordinarios.
 • Los alumnos tienen la posibilidad de conocer la estructura de la educación secundaria superior, sus reglas y asignaturas.
 • Aquellos que culminen este estudio, adquieren 5 puntos extras, bajo la condicion que el educando aplique seguidamente a Vg1. Para la culminación de este estudio, el alumno no podrá tener mas de 10% de inasistencias, lo cual repercutiría en la pérdida de los puntos ofrecidos.
 • Este año escolar esta entendido como ‘0’, por lo cual, el educando, no estaría aún haciendo uso de ninguno de los años de educación secundaria que por derecho le corresponde.

Postulación y solicitud.

-          Esta oferta está dirigida a aquellos educandos que reúnen los requisitos para adquirir el derecho a la educación secundaria. Fíjese en los requisitos para la admisión en los programas de enseñanza para personas pertenecientes a grupos de idiomas minoritarios (§ 6-13 i Forskrift til Opplæringslova).

-          El asesor/a en la escuela secundaria inferior (ungdomskole), puede brindar asesoría en casos de dudas o preguntas sobre temas de aplicabilidad o requisitos para el acceso a ésta, nuestra oferta educativa.

-          El límite para enviar la solicitud de admisión es el 1 de febrero del 2015. La solicitud será enviada en el formulario adjunto (…….). Dicha solicitud será procesada en base a una evaluación personalizada. Por ello, el solicitante podría ser llamado a una entrevista personal en el transcurso de la estación de primavera.

Asignaturas y organización horaria en nuestro programa ‘Vg0’:

-          Noruego 12 horas

-          Matemáticas 4 horas.

-          Inglés 6 horas.

-          Ciencias sociales 4 horas.

-          Ciencias naturales  2 horas.

-          Gimnasia 2 horas.

-          TOTAL 30 horas.CLASSE INTRODUCTOIRE 2015-2016

Pour les élèves d’origine linguistique minoritaire, nous proposons une année d’apprentissage de langue norvégienne.

Cette offre vise aux élèves ayant passé  peu de temps en Norvège qui manquent la base de norvégien nécessaire pour suivre le programme ordinaire de la première année au lycée. Normalement, il s’agit des élèves qui sont arrivés en Norvège à l’âge du collège.

Outre l’apprentissage de la langue, les élèves auront des cours des matières communes  - matières appartenant au programme du bac norvégien ou au celui de la formation professionnelle (« yrkesfaglig studieretning »). Ils travailleront par exemple avec  la terminologie dans chaque matière. L’évaluation des élèves ne sera pas donnée sous forme de notes, mais par des retours écrits et oraux des professeurs.

Pourquoi opter pour une année scolaire de plus?

 • Ce sera surtout un investissement dans votre propre formation et dans votre apprentissage des langues.
 • On crée une meilleure base d’apprentissage afin de comprendre le contenu des matières.
 • On augmente ses possibilités de réussir à l’examen et de réaliser un programme ordinaire.
 • C’est l’occasion de connaître mieux le lycée norvégien, avec sa structure, ses matières et ses règles.
 • Ceux qui suivent ces cours touchent à 5 points de plus, à condition qu’ils fassent la demande d’être inscrit à la première année du lycée. Suivre veut dire que l’absence de dépasse pas 10 % (dans ce cas on perd les points supplémentaires).
 • Cette année scolaire est considérée comme une anné 0. Par conséquent, elle n’influence pas le droit qu’ont les élèves d’avoir une formation au niveau de lycée.

Immatriculation et demande

 • Cette offre vise les élèves ayant un droit d’adolescent de l’école ´secondaire. Cf. les  conditions dans la loi norvégienne d’apprentissage pour les élèves de minorité linguistique ( § 6-13 dans Forskrift til Opplæringslova).
 • Si vous ne savez pas si vous pouvez faire la demande d’une place, contactez l’administration (la fonction « rådgiver ») dans votre collège.
 • La data limite est le 1 février 2015. Les élèves doivent remplir un formulaire(Skjema for søkere …), à évaluer individuellement. Un entretien avec les candidats fait par l’école peut être actuel  au printemps 2015.

Répartition des matières et des heures pour cette année «Vg 0»:

Norvégien                 12 h

Anglais                        6 h

Sciences sociales       4 h

Maths                          4 h

Sciences nat.              2 h

EPS                                2 h

TOTAL                          30 h

Stangnes videregående skole

Plan for utprøving av yrkesfaglig utdanningsprogram
ved Stangnes Rå videregående skole

 

BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK

Vekst i regionen skaper behov for nye leiligheter, skoler, idrettsanlegg, broer, parker og andre anlegg. Kanskje er det akkurat du som skal gi oss dette? Godt betalt og sikker jobb nevnes ofte av fagarbeidere, og Harstaddistriktet vil oppleve en stor etterspørsel etter arbeidskraft innenfor bygg- og anleggsteknikk i overskuelig framtid. Opplæringen vår skal bidra til å legge grunnlag for samfunnets behov for kompetanse innenfor produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner.

 
Skolen gir tilbud innen følgende programområder på Vg2:

Byggteknikk gir muligheter for 4 fagbrev innen Betongfaget, Murerfaget, Stillasbyggerfaget og Tømrerfaget.

Klima-, energi- og miljøteknikk gir mulighet for 3 fagbrev innen  Rørleggerfaget, Taktekkerfaget  og Ventilasjons- og blikkenslagerfaget.

Hovedmomenter og gjennomføring

I faget
Produksjon får du kjennskap til bruk av verktøy og maskiner og sikkerhetsforskrifter til disse. Du får også opplæring i materiallære, materialegenskaper og HMS med arbeidsteknikker, arbeidsstillinger, ergonomi. og personlig verneutstyr.

I faget
Tegning og bransjelære får du kjennskap til bruk av arbeidstegninger og sammenhengen mellom yrker i bygg- og anleggsnæringen.

Skolen går gjennom nødvendig sikkerhetsopplæring og gir praktiske oppgaver innen de to programområdene.

Det kreves arbeidstøy og verneutstyr i den praktiske delen av gjennomføringen.

Eleven får også en kort informasjon om fellesfagene som viser hvordan disse fagene inngår i fagutdanningen.   

Kapasitet: 30 elever.

Spesielle merknader: Du må ha med deg klær som du ikke er redd for og som tåler å bli skitten. Hvis du ikke har egne vernesko, kan slike lånes på skolen. Du må melde inn skostørrelse på forhånd. Skolen låner ut annet nødvendig verneutstyr (hjelm, hørselvern etc).

Plan for utprøving av yrkesfaglig utdanningsprogram ved Stangnes VGS

DESIGN OG HÅNDVERK med programområdet VG2 Frisør

Utdanningsprogrammet har stor faglig bredde med rike tradisjoner  - håndverksmessig,  materialmessig  og  kunsthistorisk. Det gir arbeidsmuligheter innen en rekke design og handverksyrker. Du bør ha kreative evner, like å arbeide med hendene, være nøyaktig, ha estetisk sans, god evne til kommunikasjon og service, åpen og utadvendt holdning og du bør kunne arbeide både selvstendig og i team.

Under utprøvingen vil det være en dag hvor du får prøve deg på aktiviteter knyttet til Design og håndverk VG1, og en dag hvor du får være i frisørsalongen vår og prøve deg på VG2 Frisør.

I Design og håndverk-delen vil dere jobbe med ideer til et produkt, og så lage dette produktet.
I frisør-delen vil dere få prøve ulike produkter, verktøy og teknikker for make-up og styling av hår.

Kapasitet: 30 elever.

Spesielle merknader: Ta med skrivesaker/tegnesaker og noe å skrive på.

 

Tilbudsordning for Medieproduksjon vg1 i Troms skoleåret 2017-2018

Medieproduksjon vg1 er ikke søkbart som eget tilbud i Troms skoleåret 2017-2018. Denne beslutningen er tatt på grunnlag av svært få læreplasser i de fagene som knyttes til dette tilbudet (Mediegrafikerfaget og Fotograffaget). De ungdommer som ønsker målrettet opplæring med full brede mot disse fagene kan søke tilbudet i våre samarbeidsfylker i ORN (Nordland har 3 tilbud).
Beslutningen om å ikke tilby Medieproduksjon er tidsbegrenset fram til ny struktur for nasjonale utdanningsprogram foreligger (2018).
I overgangsperioden mot nasjonal avklaring vil imidlertid søkere med klare yrkesplaner og avklarte muligheter for fullføring av opplæringen (lærebedrift) kunne få opplæring på dette fagområdet.

De tre skolene som tilbyr utdanningsprogrammet Design og håndverk har drøftet mulighetene for individuell tilpasning skoleåret 2017-2018 for de som har et sterkt relevant ønske om Medieproduksjon vg1. Konklusjonen er at en slik individuell tilpasning kan gis til de elevene på Vg1 Design og håndverk som ønsker dette. Men at søkerne må påberegne å gå ut i lære allerede etter vg1, slik at søkerne må tidlig arbeide for å skaffe seg læreplass. Søkerne melder eventuelt ønske om dette direkte til skolen.

Under utprøvingsdagene kan du få informasjon om medieproduksjon, men da må skolen ha beskjed om dette i forkant.

Plan for utprøving av yrkesfaglig utdanningsprogram
ved Stangnes videregående skole

ELEKTROFAG


Er du løsningsorientert og påslått?
Elektrisitet og elektronikk er en nødvendighet i privat og offentlig sektor, innen transport og kommunikasjon. For å bidra er du avhengig av å ha innsikt og forståelse for å ta bevisste valg knyttet til de elektriske systemene.

I programfagene legges det vekt på kommunikasjon med brukere, supportpersonell og kolleger. Videre jobber vi med samhandling, selvstendighet, nøyaktighet og legger til rette for utviklingen av et kreativt og løsningsorientert sinn.

 
Skolen gir tilbud innen følgende programområder på Vg2:

Elenergi gir muligheter for fagbrev som: Elektriker, Elektroreparatør, Energimontør, Energioperatør, Heismontør, Signalmontør, Tavlemontør, Togelektriker eller Vikler.


Hovedmomenter og gjennomføring
Som elev blir du plassert i grupper med ulike emner/fag hvor du får konkrete oppgaver i 2 av følgende fag:

Automatiseringssystemer
: Oppkobling og utprøving av et motoranlegg hvor du skal være med å planlegge, montere, sette i drift og dokumentere systemer for motorstyring.

Data: Du skal være med å sette i drift, funksjonsteste og dokumentere enkle systemer for databehandling basert på personlig datamaskin og periferiutstyr og mindre systemer for tele- og datakommunikasjon.

Elenergi: Eleven skal være med å sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi og styring av lys i bolig, og bli kjent med hvordan et lys kobles til elnettet, via et støpsel, en automatsikring og en bryter.

Elektronikksystemer: Du skal gjennom praktiske øvelser etablere kunnskap om Ohms lov, analog/digital signalbruk, måling av elektriske størrelser og lodding. Du skal også få kjennskap til enkle systemer for adgangskontroll, alarm, kommunikasjon, databehandling, lyd og bilde og bruk av standarder og digitale verktøy ved å måle elektriske størrelser og vurdere måleresultatene. 

Kapasitet: 45 elever.

Spesielle merknader: Du får en smakebit av faget gjennom praktiske oppgaver og orientering om teoretiske krav i utdanningen. Helse, miljø og sikkerhet vil være et sentralt tema i opplæringen.

Plan for utprøving av yrkesfaglig utdanningsprogram ved Stangnes vgs

SERVICE OG SAMFERDSEL

Din nøkkel til en spennende jobb og videre studier


Etter Vg1 Service og samferdsel kan du velge mellom Vg2 SALG, SERVICE OG SIKKERHET eller Vg2 TRANSPORT OG LOGISTIKK.

Ønsker du en jobb hvor du kommer i kontakt med andre mennesker? Ønsker du en jobb som er utfordrende og variert, og hvor fokus er å yte god service? Da kan Service og samferdsel være noe for deg. Hvis du i tillegg er høflig, utadvendt og serviceinnstilt og glad i å ha med andre mennesker å gjøre. Da er Service og samferdsel din nøkkel til en spennende jobb og videre studier. Utdanningen kvalifiserer for spennende yrker innenfor bl.a. salg, kontor, administrasjon, reiseliv, resepsjon, data, vekter, transport og logistikk.

Servicenæringene er vekstnæringer og mulighetene for spennende jobber i inn- og utland er store.

Service, kundebehandling, markedsføring og økonomi med litt regnskap og budsjett er viktige tema i undervisningen. Bruk av IKT som verktøy er sentralt i programfagene. Elevene er utplassert i en servicebedrift en dag i uka store deler av skoleåret. Dette gir en unik mulighet til å bli kjent med bransjen man utdanner seg til og til senere å skaffe seg læreplass.

Kapasitet: 20 elever.Spesielle merknader: Ta med skrivesaker og noe å skrive med

 TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON

Fremtidens industri trenger dyktige fagarbeidere med gode evner innenfor problemløsning samt digital kompetanse. 

Ved teknikk og industriell produksjon (TIP) lærer du å bruke tekniske og digitale redskaper for produksjon og for å løse tekniske utfordringer i industrien. TIP passer for deg som er praktisk anlagt, er nøyaktig, som har interesse for ny teknologi, og kan sette deg inn i og løse praktiske og teoretiske problemstillinger. 

I programfagene vil du lære å bruke forskjellige verktøy. Du vil få kjennskap til programmering og tegning (DAK/DAP). Til sammen får du en bred teknisk plattform som etterspørres i mange bransjer. 

Vi tilbyr: 

 • Vg1 Teknikk og industriell produksjon 
 • Vg2 Transport og logistikk
 • Vg2 Kjøretøy 
 • Vg2 Industriteknologi

Plan for utprøving av yrkesfaglig utdanningsprogram ved Stangnes vgs

 

HELSE- OG OPPVEKSTFAG

 

                                                            med programområdet Vg2 HELSEARBEIDERFAG

 

Om utdanningsprogrammet:

Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kultur-forskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.   Du må bry deg om, vise omsorg og respekt og kunne ta hensyn til andre mennesker.  Du bør ha gode evner for kommunikasjon og samhandling. 

I flere yrker kreves det politiattest.

Stangnes videregående skole samarbeider med Den norske skolen på Costa Blanca i Spania, og elevene som går hos oss på VG2 Helsefagarbeider kan søke om å ta halve skoleåret på denne skolen i Spania.

 

o   Fra læreplanen for Vg2 Helsearbeiderfaget

·     planlegging, utføring og deltakelse i behandlingsopplegg

·     forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp

·     helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak

·     hygiene, ernæring, ergonomi, medikamenter

·     journalføring, dokumentasjon og rapportering

 

 

Om utprøvingen:


o  Du får informasjon om utdanningsprogrammet helse- og oppvekstfag og programområdene Vg2 helsearbeiderfag.


o   Du vil få innføring i arbeidsmetoder i de forskjellige programfagene, og prøve seg på oppgaver og øvelser som brukes i undervisningen.

Du må ha med skrivesaker!

 

 

Om deltakelsen


Liker du å jobbe med mennesker? Da kan dette passe for deg!

 

 

 

Kapasitet:                  30 elever

 

SALG, SERVICE OG REISELIV

Er du engasjert, aktiv og serviceinnstilt? Da er Salg, service og reiseliv noe for deg!

Regionen vår har behov for arbeidskraft innenfor serviceyrkene. Reiselivsbransjen er i vekst, og det er behov for serviceinnstilte arbeidstakere som kan være et godt vertskap.

Hos oss lærer du om kundebehandling og salg. Du får erfaring med å bruke administrative og digitale verktøy. I et konkurranseutsatt samfunn er forståelse av økonomisk og bærekraftig drift viktig. Gjennom metoden ungdomsbedrift får du grundig kjennskap til innovasjon og entreprenørskap. Du får mulighet til å delta på messer nasjonalt og internasjonalt.

Vi tilbyr:

VG1 Salg, service og reiseliv

VG2 Salg og reiseliv

VG2 Service og sikkerhet

Heggen videregående skole

Plan for utprøving av studieforberedende utdanningsprogram ved Heggen VGS
STUDIESPESIALISERING


med programområdene REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI.
OBS: Ved påmelding til utprøving av utdanningsprogrammet studiespesialisering, må du også melde deg på ett av programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.

PLAN FOR STUDIESPESIALISERING MED REALFAG:
Hovedmomenter:
Eleven vil bli kjent med kompetansemål/hovedområder innen disse programfagene:
Biologi: Funksjon og tilpasning. Biologisk mangfold.

Kjemi: Språk og Modeller.

Fysikk: Å beskrive naturen med matematikk.

Matematikk: Realfaglig (R):Kombinatorikk og sannsynlighet. Samfunnsfaglig (S): Sannsynlighet og statistikk.

Informasjonsteknologi: Nettsteder og multimedier.

Geofag: Geologi.

Gjennomføring Realfagene blir fordelt på to løyper: Realfag 1 og 2, avhengig av hvor mange påmeldte.  Max 25 elever pr løype. Over to dager vil hver løype være innom alle realfagene. Elevene velger en av løypene og følger den begge dagene. Det blir ikke anledning til å bytte løype underveis. Undervisning foregår i spesialrom, derfor maks 25 elever på hver løype. Det legges opp til elevaktiviteter og arbeidsmåter som er karakteristiske for de ulike fagene. Første dag møter alle i aulaen for informasjon og omvisning på skolen. Andre dag avsluttes i aulaen for evaluering og felles avslutning.    

Spesielle merknader Det foreligger regler for oppførsel og sikkerhetsrutiner når man oppholder seg på spesialrom.  Det forventes at elevene følger disse.

Plan for utprøving av studieforberedende utdanningsprogram ved Heggen VGS
STUDIESPESIALISERING


med programområdene REALFAGSPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI.
OBS: Ved påmelding til utprøving av utdanningsprogrammet studiespesialisering, må du også melde deg på ett av programområdene realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.

PLAN FOR STUDIESPESIALISERING MED SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI:

Hovedmomenter:
Eleven vil bli kjent med kompetansemål/hovedområder innen disse programfagene:
Engelsk: Språk og språklæring, kommunikasjon, kultur-samfunn-litteratur.

Fremmedspråk: Språklæring, kommunikasjon, språk-kultur-samfunn.

Entreprenørskap og bedriftsutvikling: Entreprenørskap, drift, bedriftsutvikling, innovasjon, internasjonalisering.

Markedsføring og ledelse: Marked og målgrupper, psykologi og kjøpsatferd, situasjonsanalyse og markedsinformasjon, konkurransemidlene, organisasjon og ledelse, personalutvikling og ledelse, markedsstrategi og markedsplanlegging, etikk og samfunnsansvar.

Medie og Informasjonskunnskap: medieutvikling, uttrykksformer, medium-individ-samfunn.

Næringslivsøkonomi: næringsliv og samfunn, økonomistyring, etikk og miljø, bedrift og samfunn, markedstilpasning og produksjonsplanlegging, organisasjon og ledelse.

Samfunnsøkonomi: markedsteori, nasjonalregnskap og økonomisk vekst, arbeidsmarked og arbeidsledighet, prisvekst og pengepolitikk, inntektsfordeling og miljøproblemer, internasjonal økonomi, økonomisk vekst, arbeidsledighet og økonomisk politikk.

Historie og filosofi: oldtid og myter, antikken og samtalen, middelalder og kildebruk, renessanse og forklaring, opplysningstid og perspektiver,  nyere tid og kritisk tenkning, mennesket i moderne tid, kunnskap og sannhetssøken,  eksistens og mening,  fellesskap-produksjon-forbruk, politiske ideer og ideologier, historieforståelse-historiebevissthet-historiebruk.

Politikk, individ og samfunn: samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder, sosiologi og sosialantropologi,  sosialkunnskap,  samfunnsgeografi, politikk og menneskerettigheter.

Samisk historie og samfunn : folk, bosetting-livsformer,kolonisering og assimilering, tradisjoner og forståelsesrammer,  samer-natur-miljø, vitalisering og selvbestemmelse, teori og metode.

Gjennomføring Elevene får møte programfag på Vg2-nivå. Programfagene fordeles i to ”løyper” på hver av de to utprøvingsdagene. Elevene velger ei løype for hver dag.

Kapasitet: 2 grupper a 28 elever.
Spesielle merknader:  Du blir kjent med programområdet Språk, Samfunnsfag og Økonomi,  karakteristiske programfag innen området, og hvilke yrker og yrkesmuligheter det gir deg.

Plan for utprøving av studieforberedende utdanningsprogram ved Heggen VGS  

MUSIKK, DANS, DRAMA


med programområdet Musikk.
Du som velger dette utdanningsprogrammet bør i utgangspunktet ha evner og anlegg for det programområdet du ønsker å fordype deg i.  Det er en fordel om du behersker et instrument eller en form for drama. I tillegg bør du like å arbeide med teoretiske fag. Ved utprøvingen må du velge ett av programområdene:musikk eller drama.  

Hovedmomenter:
Kor: Anvende grunnleggende pusteteknikk og oppvarmingsøvelser for stemmenUtforske og bruke grunnleggende prinsipper for tonedanning i korsangFølge instruksjon og ledelse.
Drama: Bruke grunnleggende øvinger for oppvarmingBruke bevegelse, kropp og stemme i forhold til det sceniske rommet. Bruke improvisasjon med utgangspunkt i ulike typer temaer og tekster. Reflektere over framføringer der ferdigheter i drama inngår.

Lytting: Bruke enkle lytteteknikkerBeskrive og reflektere over egen opplevelse av musikkGjenkjenne og beskrive musikkens grunnleggende elementer med utgangspunkt i klingende musikk.
Bevegelse: Anvende grunnleggende oppvarmings-, avspennings- og konsentrasjonsøvingerUtforske forholdet mellom dans, bevegelse og musikk, og overføre ulike rytmer til bevegelseUtforske egne bevegelsesmuligheter Anvende ulike inspirasjonskilder som grunnlag for utfoldelse og fysiske uttrykk.

Samspill: Framføre musikk i samspill med andre.

Teaterproduksjon: Bruke grunnleggende skuespillerteknikkVise evne til rolleidentifikasjon og rollekarakterisering. Nyttiggjøre seg instruksjon og respons. Drøfte valgene i eget skuespillerarbeid og samspill. Bruke sceniske virkemidler i sjangerbestemt forestillingsarbeid. Analysere en skuespilltekst og finne sjangerspesifikke trekk ved en tekst.

Gjennomføring: Du må ha valgt og meldt deg på ett av de to programområdene Musikk eller Drama. Du vil likevel møte fag fra begge de to programområdene. Det blir lagt opp til ei ”løype” for hvert av de to programområdene som fører deg gjennom utvalgte programfag. Du må følge det valgte programområdet begge dagene. Du må ha med deg klær som ikke hindrer aktivitet. For deg som velger musikk, oppfordrer vi deg til å ta med eget instrument til den 2.dagen. Ved påmelding må du oppgi hvilket instrument du spiller. Det vil bli foretatt en kartlegging av instrumentvalg den første dagen. 

Kapasitet: Musikk: 25 elever.
Spesielle merknader Ta med treningstøy eller høvelige klær for aktivitet og mengder av godt humør!

Plan for utprøving av studieforberedende utdanningsprogram ved Heggen VGS  

MUSIKK, DANS, DRAMA


med programområdet Drama.
Du som velger dette utdanningsprogrammet bør i utgangspunktet ha evner og anlegg for det programområdet du ønsker å fordype deg i.  Det er en fordel om du behersker et instrument eller en form for drama. I tillegg bør du like å arbeide med teoretiske fag. Ved utprøvingen må du velge ett av programområdene:musikk eller drama.  

Hovedmomenter:
Kor: Anvende grunnleggende pusteteknikk og oppvarmingsøvelser for stemmenUtforske og bruke grunnleggende prinsipper for tonedanning i korsangFølge instruksjon og ledelse.
Drama: Bruke grunnleggende øvinger for oppvarmingBruke bevegelse, kropp og stemme i forhold til det sceniske rommet. Bruke improvisasjon med utgangspunkt i ulike typer temaer og tekster. Reflektere over framføringer der ferdigheter i drama inngår.

Lytting: Bruke enkle lytteteknikkerBeskrive og reflektere over egen opplevelse av musikkGjenkjenne og beskrive musikkens grunnleggende elementer med utgangspunkt i klingende musikk.
Bevegelse: Anvende grunnleggende oppvarmings-, avspennings- og konsentrasjonsøvingerUtforske forholdet mellom dans, bevegelse og musikk, og overføre ulike rytmer til bevegelseUtforske egne bevegelsesmuligheter Anvende ulike inspirasjonskilder som grunnlag for utfoldelse og fysiske uttrykk.

Samspill: Framføre musikk i samspill med andre.

Teaterproduksjon: Bruke grunnleggende skuespillerteknikkVise evne til rolleidentifikasjon og rollekarakterisering. Nyttiggjøre seg instruksjon og respons. Drøfte valgene i eget skuespillerarbeid og samspill. Bruke sceniske virkemidler i sjangerbestemt forestillingsarbeid. Analysere en skuespilltekst og finne sjangerspesifikke trekk ved en tekst.

Gjennomføring: Du må ha valgt og meldt deg på ett av de to programområdene Musikk eller Drama. Du vil likevel møte fag fra begge de to programområdene. Det blir lagt opp til ei ”løype” for hvert av de to programområdene som fører deg gjennom utvalgte programfag. Du må følge det valgte programområdet begge dagene. Du må ha med deg klær som ikke hindrer aktivitet. For deg som velger musikk, oppfordrer vi deg til å ta med eget instrument til den 2.dagen. Ved påmelding må du oppgi hvilket instrument du spiller. Det vil bli foretatt en kartlegging av instrumentvalg den første dagen. 

Kapasitet: Drama: 15 elever.
Spesielle merknader Ta med treningstøy eller høvelige klær for aktivitet og mengder av godt humør!